Kategorie:

ĆWICZENIA MUZYCZNO- PLASTYCZNE

Stosowanie w edukacji zajęć o charakterze integracyjnym ma uzasadnienie psychologiczne, pedagogiczne i estetyczne. Ten typ ćwiczeń pozwala na pełniejszy rozwój predyspozycji twórczych wśród jego uczestników, które odpowiadają ich możliwościom a zarazem je rozwijają. Celem takich zajęć jest m.in. wykształcenie świadomości oraz umiejętności wyrażania przeżyć i treści różnorodnymi środkami artystycznymi, odmiennymi rodzajami sztuk — ukazanie zatem uniwersalności języka sztuki i ważności sztuki w życiu człowieka. W działaniach edukacyjnych niezmiernie istotne jest, aby nauczyciele posiadali świadomość wagi samego pro­cesu twórczego działania, jego celu bez względu na efekt w formie wytworów, jako wyniku osiągniętego przez uczniów.

Dodaj komentarz