Wytwarzali je garncarze. Grzechotki te otrzymywały dzieci na Wielkanoc i zobowiązane były zagrzechotać bydłu w oborze po to, by nie zagrażało mu żadne niebezpieczeństwo. Bębny spotykamy na ziemiach polskich już w młodszej epoce kamienia. Są to bębny gliniane, znajdywane w grobach mężczyzn. Na podstawie analizy funkcji bębnów używanych w społeczeństwach plemiennych można określić ich współczesną funkcję. Po pierwsze — bębny miały oddziaływać na losy zmarłych w ich życiu pozagrobowym, po drugie — stanowiły osobistą własność zmarłych

Dodaj komentarz