Kategorie:

WŚRÓD CIEKAWYCH ZNALEZISK

Narzędzia te wykonywali zarówno dorośli, zwłaszcza ci, którzy trudnili się sporządzaniem wyrobów z gliny, jak i dzieci, lepiąc je rękami.Zoomorficzne aerofony wykonywano osobliwą techniką. Oblepiano miano­wicie patyk łub palec gliną, dolepiano głowę, ogon i podstawkę. Po ściągnięciu gliny uzyskiwano wydrążony tułów, który przekształcano w świstawkę, np. w kształ­cie ptaka.Sporządzanie gwizdków wprowadzało dziecko w tajniki surowca, przy­sposabiało do wytwórczości ceramicznej, rozwijało zdolności plastyczne orazco najważniejsze — uczyło sztuki sporządzania narzędzi dźwiękowych, a później instrumentów muzycznych. Wśród ciekawszych znalezisk z tej grupy narzędzi należy wymienić multanki, czyli fletnię Pana odnalezioną w Przeczycach, a datowaną na przełom epoki brązu i żelaza i używaną przez ludność kultury łu­życkiej. Na multankach tych można było grać melodie zbudowane na skali penta- tonicznej.

Dodaj komentarz