Kategorie:

W TRADYCJI KOŚCIELNEJ

Budowana jest w różnych wielkościach. W tradycji kościelnej używa się terkotek w Wielkim Tygodniu. Przedmioty te są ponadto bardzo popularne w lu­dowym inwentarzu zabawek dziecięcych.Tarło to prymitywne narzędzie, w którym dźwięk, w postaci rytmicznych trzasków, powstaje w wyniku przesuwania po ząbkowanej krawędzi narzędzia innym przedmiotem, np. kijem lub deszczułką. Tego rodzaju narzędzi, zwanych „szkarłopkami”, używają w Beskidzie Śląskim bożonarodzeniowi „Mikołaje”.Grzechotka to rodzaj zamkniętego naczynia, wykonanego z drewna, wypalanej gliny lub metalu, wewnątrz którego znajdują się wolno poruszające się (grze­choczące) przedmioty, np. małe kamyki. Narzędzia te funkconują obecnie głównie jako zabawki dziecięce. Wykonane z metalu, przymocowane w większej ilości do końskiej uprzęży, tworzą tak zwane janczary .

Dodaj komentarz