Kategorie:

W NATURALNY SPOSÓB

Jako że dziecko w sposób naturalny — według przytoczonych autorów — jest twórcą, odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista. Twórcza aktywność, swoboda, radość obcowania dziecka z muzyką oraz eksperymentowanie dźwiękowe odgrywają ogromną rolę w koncepcji wychowania muzycznego Carla OrfFa. Urszula Smoczyńska-Nachtman podkreśla, że „Proces uczenia się zgodnie z ideą Orffa, nie może toczyć się «w’brew», musi postępować «z», czyli równolegle z rozwojem dziecka”.Dlatego jakość przedmiotów jakimi dziecko jest otaczane, z jakimi ma do czynienia podczas zabawy, przedmiotów jakimi samo się otacza, ich jakość akustyczna i możliwości dźwiękotwórcze odgry­wają niebagatelną rolę w nabywaniu przez dziecko doświadczeń dźwiękowych.

Dodaj komentarz