Kategorie:

PRZEBIEG MELODII

Przekaz Lompy utrwalił dość charakterystyczny przebieg me­lodii, która rozwija się regularnie w oparciu o materiał skali molowej (bez VI stop­nia) w odmianie harmonicznej. Symetrycznie rozplanowane frazy dwutaktowe, powtarzane są sekwencyjnie w zdaniu pierwszym, po czym zmieniają kierunek ruchu i przechodzą w opadające frazy zdania drugiego, które wieńczy kadencja dominantowo-toniczna, zawierająca następstwo stopnia VII na I. Zaprezentowany wyżej przykład melodii służyć może jako egzemplifikacja wielu treści teoretycznych, by wymienić zagadnienie skal muzycznych (budowa skali molowej i jej odmiany), zagadnienia metrorytmiczne (rodzaje trójmiaru,rytmika mazurkowa w całym utworze), czy też problem budowy pieśni i zasad jej kształtowania (budowa okresowa, symetryczna, powtarzanie jako zasada rozwoju formy).

Dodaj komentarz