Kategorie:

ODWOŁANIE SIĘ DO WYOBRAŹNI

Zadania odwołują się do wyobraźni, wyrażania przeżyć, doznań fizycznych, myśli w celu samopoznania, samookreślenia się i komunikowania z innymi w spo­sób symboliczny. Uczymy przez to dostrzegać, doceniać, wreszcie kształtować w sobie wartości duchowe, które formują umysły, charaktery ludzkie. Zwracają uwagę na ważność indywidualnych rozwiązań, interpretacji.Pierwszą grupę ćwiczeń nazwałam „Zdarzenia muzyczne — Moje obrazy”, które są wynikiem zachowań, reakcji w chwili kontaktu z muzyką i przeniesienia tego w świat wartości wizualnych bardzo szeroko pojętych. Przeżywanie piękna i ukonkretnianie go w działaniu, dostrzeganie w rzeczywistym świecie zjawisk wizualnych.

Dodaj komentarz