Kategorie:

MUZYKA- LEKARSTWO DLA DUSZY

Muzyka jest lekarstwem dla duszy — to prawda pow­szechnie znana. Dlatego możliwości jej zastosowania w terapii najwcześniej zau­ważyli psychologowie uznając muzykoterapię, naukę zajmującą się badaniem i doświadczaniem wpływu muzyki na zdrowie ludzkie, za jedną z form psycho­terapii. Na szersze związki człowieka z muzyką zwrócił uwagę prof. Tadeusz Natanson, twórca polskiej muzykoterapii pisząc: „dostęp do poznania feno­menu muzyki widzieć można tak na gruncie estetyki, psychologii, muzykologii, akustyki, matematyki czy cybernetyki, jak socjologii czy nauk biologicz­nych”. Tak więc muzykę towarzyszącą człowiekowi od początku jego dziejów można badać w różnych aspektach, a miejsc jej zastosowań wciąż przybywa.Słuchamy jej w domu i na ulicy, w sali koncertowej i w radiu czy telewizji, w szpi­talach, ośrodkach opieki, przed snem, w trakcie pracy, u dentysty czy na stole ope­racyjnym.

Dodaj komentarz