Do pośrednich korzyści należy zaliczyć: wyćwiczenie nieza­leżności ruchowej rąk i sprawności palcowej, ćwiczenie koncentracji i podzielności uwagi, pamięci wyobraźni, wrażliwości artystycznej, systematyczności i organi­zacji pracy oraz odwagi do brania udziału w występach publicznych. Lekcje gry na fortepianie powinny być prowadzone przez nauczyciela uczącego z zaangażowaniem według ustalonych zasad i metod pracy, z uwzględnieniem zdolności, zamiłowań i charakteru ucznia. Pragnę tez zwrócić uwagę na szczególny rodzaj lekcji, jakim jest występ publiczny ucznia. Stara się on wtedy zagrać jak najlepiej i chce, aby jego gra spodobała się także publiczności. Niestety, czasem zdarza się deprymująca pomyłka.

Dodaj komentarz