Kategorie:

INSTRUMENTY ROZPOWSZECHNIONE

Tego rodzaju przedmioty dźwiękowe funkcjonują głównie jako zabawki, wykonywane i używane przez dzieci. Pełniły także funkcje praktyczne, używano ich np. do celów informacyjno- -komunikacyjnych lub jako wabików w czasie polowania. Instrumentem rozpowszechnionym i szczególnie łubianym przez dzieci jest piszczałka bez otworów palcowych. Instrumenty te mają różną długość, naj­częściej wykonuje się je na długość ręki grającego. Technika gry na tych instru­mentach polega na umiejętnym zadęciu, przy pomocy którego można uzyskać dźwięki różnej wysokości, oraz na otwieraniu i zamykaniu palcem wylotu piszczałki. Materiał dźwiękowy tego instrumentu ma znamiona archaicznej skali lidyjskiej oraz góralskiej. Piszczałki bez otworów palcowych miały związek z tradycjami pasterskimi.

Dodaj komentarz