Kategorie:

BOGATSZA SZATA DŹWIĘKOWA

Przykład pieśni „Słoneczko się skryło”, utrzymanej w jakże przejmująco-lirycz- nym tonie, ukazuje piękno i wartość artystyczną utworu, zamknięte w pouczającym słowie poetyckim i muzycznym. Tego rodzaju melodie, które odznaczają się bogatszą szatą dźwiękową, trój­wymiarową rytmiką typu mazurkowego i polonezowego oraz symetrycznie rozplanowanym tokiem narracji muzycznej (dwa zdania muzyczne pozostają w relacji poprzednika i następnika), znajdą zastosowanie w późniejszym, bardziej zaawansowanym etapie wychowania muzycznego.Wspomnieć należy, iż pieśniowe perswazje narratora (matki kołyszącej dziec­ko) sięgają do bliskich obrazów otaczającej go przyrody, przywołują zjawiska za­chodu słońca i ukazujących się gwiazd na niebie, sięgają do ulubionego przez dzieci świata zwierząt domowych, które po trudach dnia także zasypiają.

Dodaj komentarz