Kategorie:

WYPOWIADANIE SIĘ NA TEMAT MUZYKI

Wypowiadanie się na temat muzyki i poznanych utworów ujawnia także stopień opanowania pojęć muzycznych. W tekstach badanych uczniów można dostrzec wiele terminów muzycznych, nazw instytucji, instrumentów, zawodów, np. opera, orkiestra, walc, organy, ton, melodia, rytm (w rytmie), chór, wiolonczela, trąbka, artysta, pieśń, Chopin, grajek, pianista, filharmonia, koncert. Uzupełniając dokonaną analizę odbioru muzyki należy dodać, iż dziecko może „wyzwolić” swój wewnętrzny świat doznań i przeżyć tylko w klimacie wol­ności, akceptacji i wzajemnego porozumienia. Toteż nauczyciel powinien usza­nować jego spontaniczność, szczerość, zaakceptować subiektywizm ocen estetycz­nych oraz wybór właściwych mu sposobów ekspresji.

Dodaj komentarz