Kategorie:

WIELE PUBLIKACJI MUZYCZNYCH

Wydano wiele publikacji muzycznych, podręczników do wychowania muzycznego. Powołano w wyższych szkołach pedagogicznych i uniwersyteckich kierunki kształcenia nauczycieli zarówno pod względem muzycznym, jak i pedagogicznym. Rozwinięto także system dokształcania i doskonalenia już pracujących nauczycieli. Natomiast zapomniano o poważnym potraktowaniu tego przedmiotu w strukturze pow­szechnej edukacji młodzieży. W praktyce pedagogicznej zauważa się wokół muzyki współczesnej wiele trudności natury estetycznej i dydaktycznej. Zbyt krótki okres czasu nie stworzył jeszcze trwałych kryteriów oceny zwłaszcza takich zjawisk, jak: zanik formy, aleatoryzm, nowe źródła dźwięku, nowa muzyka wokalna i związek słowa z muzyką, muzyka przestrzenna, graficzna itp.

Dodaj komentarz