Kategorie:

W GRUPIE PRZEKAZÓW KOŁYSANKOWYCH

W grupie przekazów kołysankowych dominują wątki po­pularne i powszechnie znane z charakterystycznymi ujęciami fabularnymi i refre­nami, wywodzące się przede wszystkim ztradycyjnej kultury wiejskiej. Oczywisty jest fakt, iż kołysankę ludową znają również inne środowiska i grupy społeczne. Piękne poznawczo przykłady, które odznaczają się oryginalnymi opracowaniami treściowymi, poetyckimi i muzycznymi, znajdujemy w publikacjach dokumentu­jących folklor innych grup, zwłaszcza folklor zawodowy górników i hutników, np.: Uśnijże mi, uśnij, abo mi urośnij, mozes mi sie przydać, wągle z hołdy zbiyrać.Nazbiyros dwa miechy bydzie dość uciechy, sprzedos se potrose, każdy miech dwa grose.

Dodaj komentarz