Kategorie:

UŻYWANIE BĘBNÓW

Bębnów używa się do dziś okazjonalnie w różnych zabawach dziecięcych. Służą do tworzenia rytmizowanego hałasu itp. Dawniej sporządzano je ze starych naczyń, cebrzyków, przetaków, na które naciągano skórę baranią względnie kozią lub świński pęcherz zwany „macherzyną”, „bacharzyną” W grupie tej odnotować należy także burczybas, złożony z kilkunastu klepek, zakryty z jednej strony skórzaną membraną lub drewnianym denkiem. W otworze membrany (denka) umocowana jest wiązka końskiego ogona. Grający, pociągając włosie dłońmi, po­woduje drgania membrany .Ulubionymi przez dzieci narzędziami dźwiękowymi są tzw. membranofony dęte, czyli mirlitony. Mirliton składa się z drewnianej, kartonowej lub skórzanej rurki o dowolnym kształcie, której wylot jest nakryty membraną, np. bibułką .

Dodaj komentarz