Kategorie:

TEKST UTWORU

Tekst cyto­wanego utworu ma swoją głęboką wymowę, jest kołysanką-skargą, mówi bo­wiem o historycznych, ważnych społecznie wystąpieniach, mówi o postawach łudzkich godnych szacunku i pamięci, ma zatem cenę świadectwa. Puentująca narrację pieśniową strofa końcowa, zespolona ściśle z refrenem kołysanki, wyraża najistotniejsze treści utworu, odsłania nie tylko najskrytsze myśli, uczucia i pragnie­nia matki wyrażone w nadziei odzyskania wolnego Śląska, ale istotę całego przes­łania pieśni. Patriotyczny wydźwięk tego liryczno-epickiego utworu nie podlega dyskusji, więcej, wzmocniony szlachetnie ukształtowaną melodią, kumulującą róż­ne środki wyrazu (od powiązań elementów modalnych z tonalnością minoru harmo­nicznego, zróżnicowanie rytmiczne, artykulacyjne i formalne), pobudza nie tylko do przemyśleń, ale ukazuje całą gamę wartości poznawczych, historycznych, spo­łecznych i obyczajowych, jak również kształcąco-wychowawczych.

Dodaj komentarz