Kategorie:

PRZEDMIOT „MUZYKA”

Toteż przedmiotowi „muzyka” należy wyznaczyć większą niż dotąd rolę w kształceniu językowym uczniów.Tymczasem przygotowanie przeciętnego ucznia do przezywania, rozumienia i wartościowania utworów muzycznych oraz komunikowania innym związanych z tym myśli, doznań i odczuć jest dalece niezadowalające, co znalazło potwierdzenie także w przeprowadzonych badaniach własnych. Dotyczyły one zaledwie wąskiego wycinka zagadnień związanych z werbalizacją doznań muzycznych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Badani uczniowie z kl. I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie w liczbie 36 osób słuchali w dwóch sesjach wybranych utworów instrumentalnych Saint-Saśnsa (fragm. „Karnawału zwierząt”, Fantazja Es-dur, Symfonia Nr 3) i dzielili się w formie ustnej lub pisemnej (dzieciom pozostawiono całkowitą swobodę wyboru formy) swoimi przeżyciami, odczuciami i    skojarzeniami.

 

Dodaj komentarz