Kategorie:

POZIOM ROZWOJU I EDUKACJI

Poziom rozwoju i edukacji człowieka wyznacza jego wrażliwość estetyczną, a tym samym poziom odbioru estetycznego. Piękno wzbogaca życie, gdyż dostarcza w zakresie poznania i w zakresie uczuć nowych zjawisk, zjawisk psychicznych, rozszerza świat wewnętrznych przeżyć człowieka. Zdolność spostrzegania piękna, chwytania strony estetycznej w rzeczach stanowi o wrażliwości danego osobnika na piękno. Są to wartości uniwersalne, które nie mają żadnej skali punktowej, tylko można ją ocenić w wymiarze kultury osobistej człowieka.Przyjmuje się, że sztuka jest zwierciadłem duszy człowieka. W dziełach sztuki wyrażone są dążenia, tęsknoty, poszukiwania i doświadczenia pokoleń. Stwarza to warunki do uczenia się przez przeżywanie.

Dodaj komentarz