Kategorie:

POSZUKIWANIE I PENETRACJA

Do poszukiwań i pe­netracji różnych sfer rzeczywistości może mobilizować nauczyciel, ale i sam język teatru, który korzystając ze sposobów wypowiedzi innych sztuk, ale także wyko­rzystując elementy rzeczywistości potocznej tworzy z nich znaki teatralne, czyli ingeruje w nowy system. Dziecięcy teatr szkolny, czerpiąc swe bogactwo z wielu źródeł, umożliwia integrację przedmiotów szkolnych i wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce teatralnej. Działalność teatru dziecięcego powinna nawiązywać do swych korzeni, czyli do zabaw fikcyjnych, do zabaw wynikających z naturalnych potrzeb dziecka, w których ważną rolę odgrywają zjawiska dźwiękowe, przedmioty, przestrzeń oczywiście wyobraźnia.

Dodaj komentarz