Kategorie:

O ARCHAICZNEJ NUCIE

Samorodny twórca kołysanki sięgnął do znanych zasobów lirycznych i zapre­zentował własną wizję świata, własną kompozycję wokalną. W cytowany przy­kładzie na uwagę zasługuje materiał dźwiękowy pieśni (skała miksolidyjska) o archaicznej nucie, której towarzyszy przekaz słowny ujęty w postać gwarową. Kołysankowy zapis, pochodzący z Bytomia, potwierdza żywotność gatunku w śro­dowisku robotniczym, górniczym, w środowisku regionalnym. Podobnie jak w wąt­kach wiejskich, tak i w tym utworze matka oczekuje w przyszłości wsparcia i po­mocy ze strony dziecka. Tekst jest nowym opracowaniem dawnego wątku koły­sanki, adaptacją popularnej fabuły.

Dodaj komentarz