Kategorie:

LUDOWY ŚWIAT

We współczesnych koncepcjach wychowania muzycznego niezmiernie waż­nym składnikiem jest muzykowanie na instrumentach dziecięcych. W realizacji tej formy najczęściej wykorzystuje się instrumentarium Carla Orffa. Przypomnijmy. C. Orff stworzył to instrumentarium dla potrzeb własnej koncepcji wychowania muzycznego. Powstało w rezultacie zainteresowań autora muzyką ludów pier­wotnych oraz muzyką dziecięcą. Zatem istotą orffowskiego instrumentarium jest sięgnięcie do bardzo prostych narzędzi muzycznych, których rodowód jest ludowy. Instrumentarium to ma ten podstawowy walor, że jest wykonywane profesjonalnie, łatwe w użyciu, cechuje się dobrym brzmieniem i intonacją. Skład orffowski ogól­nie dzielimy na instrumenty o nieokreślonej oraz określonej wysokości.

Dodaj komentarz