Kategorie:

GRANIE W ZESPOLE

Granie w zespole muzycznym uczy dziecko słuchania różnych brzmień innych instrumentów oraz odpowiedzialności za siebie i za grupę młodych, współgrających muzyków. Nie wszystkie dzieci mają zdolności muzyczne, kwalifikujące je do nauki w szkołach muzycznych. Nie każde też dziecko chce się uczyć gry na instrumencie. Takiego dziecka, które nie chce grać, bo ma inne zainteresowania, nie należy zmuszać do grania. Może ono przecież pięknie malować, rzeźbić, tańczyć, sklejać modele statków, czy uprawiać sport. W tych innych dziedzinach i zaintereso­waniach może osiągnąć również wysoki poziom. Natomiast każdy dłuższy kon­takt dziecka z muzyką i nabyty w dzieciństwie nawyk do słuchania jej pozosta­nie, a artystyczne zamiłowania stworzą podstawy do prawidłowego odbioru każdej sztuki: opery, koncertów, przedstawień teatralnych, czy sztuk plastycz­nych

Dodaj komentarz