Kategorie:

EDUKACJA MUZYCZNA

Edukacja muzyczna zintegrowana z edukacją polonistyczną, a ściślej z kształceniem językowym, nie tylko zbliża dziecko do muzyki, wyrabia pozy­tywne nastawienie do życia i ludzi, dostarcza wiele radości, ale także pozwala wnikliwiej zastanowić się nad sobą, swoimi przeżyciami oraz osiągnąć wyższy poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej. Istotnyjesttu właściwy wybór utworów inspirujących swobodną aktywność językową dziecka. Muszą być one odpowiednio nośne emocjonalnie, cechować je powinien wysoki poziom wykonaw­stwa. Ponadto należy dziecku zagwarantować częstsze niż dotąd kontakty z muzyką „żywą”. Koncerty, poranki symfoniczne, recitale, operetki, śpiewogry dostarczają mu bowiem najwięcej przeżyć, dzięki łączeniu wrażeń słuchowych ze wzrokowymi w specyficznej atmosferze sali koncertowej lub teatru. Dlatego dziecko potrzebuje muzyki, tęskni do niej, do jej tajemnicy i magii.

 

Dodaj komentarz