Kategorie:

Czynniki sukcesu cyfryzacji placówek medycznych

Technologie cyfrowe odgrywają ważną rolę w sprostaniu wyzwaniom współczesnego świata. Dotyczy to także placówek medycznych zwłaszcza, że podczas pandemii niezbędne stało się zapewnienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych online, a menedżerom możliwości zdalnego zrządzania organizacjami.

Umawianie wizyt za pomocą aplikacji, teleporady, czaty ze specjalistami, elektroniczne recepty  i zwolnienia, zdalne monitorowanie parametrów zdrowotnych, czy też zdalna koordynacja niektórych zabiegów, to główne kierunki rozwoju telemedycyny ważne dla pacjentów i lekarzy. Ponadto  z perspektywy menedżerów równie istotne jest zapewnienie infrastruktury informatycznej, która pozwoli na sprawne zarządzanie wszystkimi jednostkami organizacyjnymi placówek takimi, jak finanse, logistyka, HR, sprzedaż i marketing.

– Nowoczesna i sprawnie funkcjonująca infrastruktura IT odgrywa kluczową rolę w placówkach medycznych takich, jak szpitale, przychodnie, ośrodki prowadzące badania kliniczne. Digitalizacja dotyczy gromadzenia historii pacjenta i dokumentacji, zapewnienia sprawnego kontaktu między lekarzem a pacjentem, ale także zarządzania procesami wewnątrz organizacji. Ze względu na specyfikę sektora, wymagania odnośnie oprogramowania IT są tu wyjątkowo wysokie. Nowe systemu powinny zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych wrażliwych, ale także niezawodność i błyskawiczną integrację z pozostałą infrastrukturą techniczną – mówi Zsolt Balogh, Dyrektor Zarządzający firmy Liferay, wdrażającej oprogramowanie typu open source m. in. dla sektora ochrony zdrowia.

Podczas pandemii wiele placówek opieki zdrowotnej zderzyło się z niedociągnięciami swoich systemów informatycznych, głównie problemem z analizą danych i szybkim do nich dostępem. Dlatego konieczne były szybkie decyzje dotyczące unowocześnienia sieci IT. Cyfrowe rozwiązania nie tylko usprawniają prace administracyjne, ale także przyczyniają się do redukcji kosztów działania organizacji i wzrostu satysfakcji
z pracy personelu medycznego. To z kolei skutkuje zadowoleniem pacjentów oraz wymiernymi korzyściami wizerunkowymi.

Dobre oprogramowanie pomaga szpitalom, przychodniom i innym placówkom medycznym poprzez:

  • Zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną i jej konsolidacją w jednym łatwo dostępnym miejscu.
  • Integrację systemów, źródeł informacji i interfejsów API w jednym miejscu.
  • Wspieranie telemedycyny dzięki nowym aplikacjom, inteligentnym urządzeniom i portalom administracyjnym.
  • Umożliwienie współpracy między lekarzami różnych specjalizacji w celu zintegrowanej opieki nad pacjentem.

Jak wygląda proces wdrażania?

Wdrażanie może odbywać się lokalnie lub przez chmurę. Wielu klientów Liferay decyduje się na wdrożenie w chmurach publicznych lub prywatnych. Ponadto klienci mogą korzystać z Liferay DXP Cloud, oprogramowania PaaS do zarządzania i wdrażania Liferay DXP.

Liferay DXP

Oprogramowanie Liferay DXP umożliwia korzystanie z niego na podstawie licencji oraz jego dowolne modyfikowanie w zależności od potrzeb. Oprogramowanie jest odporne na zakłócenia, automatycznie wykrywa problemy, zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych i łatwo integruje się z różnymi systemami aktualnie posiadanymi przez instytucje i firmy.

Jaką pomoc zapewnia Liferay?

  • Wsparcie techniczne

Klienci mają dostęp do pełnego wsparcia technicznego w preferowany sposób – poprzez samodzielne zgłaszanie na platformie, obsługę mailową tzw. tickety oraz kontakt telefoniczny.

  • Licencja wieczysta i 7-letni EOL (End of Life)

Liferay nie pobiera opłaty licencyjnej za korzystanie z platform DXP oraz Commerce. Klienci otrzymują wieczystą licencję oraz 7-letni pakietem gwarancyjnego wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów i aktualizacji. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji oprogramowania.

  • Niższy koszt

Ze względu na otwarty typ oprogramowania (open source) koszty jego użytkowania są niższe,
a możliwości większe.

 

Dodaj komentarz